První děti v Česku absolvují intenzivní neurorehabilitace hrazené z veřejného zdravotního pojištění

První dvě děti s dětskou mozkovou obrnou, které v ČR podstoupí opakované intenzivní neurorehabilitace za úhradu z veřejného zdravotního pojištění, […]

První dvě děti s dětskou mozkovou obrnou, které v ČR podstoupí opakované intenzivní neurorehabilitace za úhradu z veřejného zdravotního pojištění, přijely ve středu 27. května do Sanatorií Klimkovice. Ve čtvrtek 28. května absolvovaly své první cvičení. Po osmi letech je to poprvé, co nemusí rodiče zajišťovat desetitisíce korun na tuto formu účinné rehabilitace sami z vlastních rozpočtů, sběrem plastových víček, případně žádostmi o sponzorské dary. Oba malí pacienti Ondra Husták a Štěpán Kilnar jsou klienty zdravotní pojišťovny RBP.

Tříletý Ondřej Husták z Havířova je v Sanatoriích Klimkovice již potřetí. Chlapec s dětskou mozkovou obrnou si sám neumí sednout ani kleknout. Pro maminku je obrovskou zátěží, že ho stále musí nosit nebo vozit v kočárku. Věří, že intenzivní rehabilitace zlepší jeho stav natolik, aby nebyl zcela závislý na pomoci. Jako každý rodič ovšem doufám, že cíl by mohl být i třeba samostatná chůze, i když s oporou.

Maminka Linda Hustáková se synem Ondřejem

„Jako samoživitelka bych si nemohla dovolit hradit ze svého programy intenzivní rehabilitace. Když byl Ondra malinký, byli jsme v Sanatoriích Klimkovice dvakrát jen na běžnou lázeňskou péči. Jsem samozřejmě vděčná za každou možnost být s ním v lázních. Ale teď si hradíme ambulantní cvičení ve stacionáři, a když se rozšířilo na delší časový úsek, tak byl Ondra sice unavený, ale pokroky byly hned vidět. Už se mu zlepšilo ovládání ručičky. Jsem proto moc ráda, že kvalitnější péči už hradí pojišťovny. Od dalších rodičů i od odborníků vím, že čím dříve začne dítě intenzivně cvičit, tím je větší šance, že se jeho stav výrazně zlepší. Takže pro nás byl každý měsíc důležitý,“ řekla Ondrova maminka Linda Hustáková.

Štěpánovi Kilnarovi z Příboru bude v srpnu pět let. Má hypotonickou formu dětské mozkové obrny, svaly nemá pevné a bez posilování mu ochabuje tělíčko. V Sanatoriích Klimkovice je po páté.

„Dokud byl malinký, využívali jsme jen klasickou lázeňskou péči, ale cvičení v programu jsme měli jen málo. Proto jsme si minulý rok sehnali prostředky přes nadaci a poprvé jsme jeli na intenzivní rehabilitaci v programu RehaMotion, který je méně náročný než KlimTherapy. Štěpánkovi to výrazně pomohlo, poprvé vyšel kopec po svých. Jsme proto moc rádi, že intenzivní rehabilitaci teď budou hradit zdravotní pojišťovny. Doplácíme si tak jen koupele v jodobromové vodě, které se nám zdají účinné a v programu nejsou zahrnuty. Určitě se budeme snažit jezdit dvakrát ročně,“ řekla Štěpánova maminka Lucie Kilnarová.    

Nový ošetřovací den s kódem 00035 pro intenzivní neurorehabilitace dětí s dětskou mozkovou obrnou v zařízeních s lůžky odborného léčebného ústavu schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v loňském roce s možností poskytování od ledna letošního roku. Aby Sanatoria Klimkovice mohla od letošního roku zajišťovat tuto formu péče z veřejného zdravotního pojištění, zažádala na začátku letošního roku všechny zdravotní pojišťovny o schválení třiceti lůžek odborného léčebného ústavu pro děti, a dále o schválení nového ošetřovacího dne. V současné době jsou podepsány smlouvy se zdravotními pojišťovnami Škoda a RBP.  

Zdravotní pojišťovna RBP se dlouhodobě snaží nabízet svým klientům špičkovou péči, která je pro jejich onemocnění dostupná. V minulosti jsme zaznamenali nárůst počtu dětských klientů, kteří potřebovali s ohledem na jejich zdravotní stav intenzivní formu neurorehabilitace. Bohužel až dosud nebylo možné adekvátní léčbu hradit z veřejného zdravotního pojištění, proto jsme velmi přivítali, že Sanatoria Klimkovice, která jsou našim přirozeným smluvním partnerem, tuto léčbu začala nabízet hned, jakmile to bylo legislativně možné. Spatřuji v tom výhodu menší pojišťovny, vše jsme zvládli projednat a schválit ve velmi krátkém čase, a proto mě nepřekvapuje, že první klienti jsou pojištěnci naší zdravotní pojišťovny. Věřím, že v blízké budoucnosti tuto léčbu v Klimkovicích absolvují další naši malí pojištěnci a přispějeme tak alespoň částečně ke zlepšení jejich zdravotního stavu a ulehčíme situaci rodičům, kteří až doposud museli finance na léčbu složitě zajišťovat buď z vlastních zdrojů nebo pomocí nejrůznějších sbírek a nadací. Sice je to těžko vyčíslitelné, ale jsem přesvědčen, že zlepšení stavu malých pacientů v konečném důsledku bude šetřit do budoucna i prostředky na jeho zdravotní péči,“ uvedl Václav Janalík, ředitel pro smluvní vztahy RBP. 

I rehabilitace může být radost. Ondra Hustak cvičí pod vedením fyzioterapeutek.

Jako doplatkový či plně samoplátecký program poskytují Sanatoria Klimkovice intenzivní neurorehabilitace už osm let. Rodiče malých pacientů za ně hradili podle typu programu částky až do 60 tisíc korun za měsíc, pokud šlo o doplatek k běžné lázeňské péči. V případě, že dítě nedostalo schválenou ani běžnou lázeňskou péči, když například jelo do lázní podruhé v roce, pak rodiče platili až 120 tisíc korun za měsíční pobyt. Od roku 2012 prošlo speciálními programy celkem 2289 dětí, mnozí z nich opakovaně. Rekordman zvládl od svých šesti do čtrnácti let absolvovat speciální cvičení už dvacetkrát. Velmi dobrých výsledků dosáhla Lucie Švecová, která aktuálně v lázních absolvuje svůj už patnáctý pobyt. S dopomocí rodiny a po opravdu tvrdé a intenzivní rehabilitaci se postupně dostala z lehu až k samostatné chůzi s chodítkem. A čeká ji ještě další náročná práce na zkvalitňování chůze i v exteriéru, či chůze ze schodů. 

Zhruba 65 procent dětí, které doposud programy absolvovaly, jsou postiženy dětskou mozkovou obrnou. Dále jsou to malí pacienti s vrozenými vývojovými vadami, genetickými onemocněními, s porodními a poporodní neuroinfekcemi, poúrazovými stavy, ojediněle i s nádorovými onemocnění.

Hlavním principem intenzivní neurorehabilitace ve srovnání s běžnou lázeňskou léčbou je zásadní rozšíření individuálního cvičení s fyzioterapeutem a četnost pobytů. To reflektuje také nově schválený ošetřovací den. Zatímco dříve při běžné lázeňské péči měly děti s dětskou mozkovou obrnou mezi třemi procedurami denně a individuální cvičení s fyzioterapeutem maximálně třikrát týdně po 30 minutách, nyní i při úhradě z veřejného zdravotního pojištění bude cvičení probíhat denně mimo nedělí až čtyři hodiny, přičemž individuální cvičení s terapeutem bude trvat 1,5 hodiny, a to po dobu čtyř týdnů. Děti s dětskou mozkovou obrnou měly nárok na lázně standardně jednou za dva roky, v poslední době pojišťovny schvalovaly pobyty i jedenkrát, a ve výjimečných případech dvakrát ročně.  Odborná studie prokázala, že optimální pro dosažení výsledků jsou dva čtyřtýdenní pobyty za rok. Výsledky studie jsou zohledněny a nyní mají děti standardně nárok na pobyt dvakrát za rok s podmínkou, že se jejich stav bude po programech s intenzivní neurorehabilitací prokazatelně zlepšovat.

„Programy intenzivní neurorehabilitace, které poskytujeme jako doplatkové nebo samoplátecké už osm let, jsme v minulosti dopracovávali, upravovali, pilovali tak, aby byly co nejefektivnější. Opírali jsme se zpočátku hlavně o zahraniční a posléze i o své vlastní zkušenosti. Účinky jsme ověřovali dvouletou odbornou studií. Nyní chceme i při úhradách z veřejného zdravotního pojištění zachovat nastavenou kvalitu a obsah, jak se nám osvědčily, a jak je schválila i odborná komise Společnosti pro rehabilitaci a fyzikální medicínu,“ doplnil jednatel Sanatorií Klimkovice Jozef Dejčík. 

Kapacita dětské léčebny pro poskytování intenzivní neurorehabilitace na lůžcích odborného léčebného ústavu, kterých je schváleno třicet, bude ročně zhruba 300 dětí.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient