Na podání daně z nemovitostí bude letos v Hlučíně víc času

Protože již v pátek  31. ledna skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 a také možnost […]

Protože již v pátek  31. ledna skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2020 prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO), již ode dneška až do 31. ledna byly mimořádně rozšířeny úřední hodiny jak v Hlučíně, tak na všech zbývajících 17 územních pracovištích finančního úřadu. Informovala o tom Petra Homolová, tisková mluvčí ostravské centrály Finančního úřadu.

Pondělí Úterý Středa  Čtvrtek  Pátek 
20. 1. 2020 21. 1. 2020  22. 1. 2020  23. 1. 2020 24. 1. 2020 
8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 14:00
27. 1. 2020 28. 1. 2020  29. 1. 2020  30. 1. 2020  31. 1. 2020 
8:00 – 17:00 8:00 – 17:00  8:00 – 17:00 8:00 – 17:00  8:00 – 14:00 

Koho se povinnost týká?

Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2019 z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2020.

Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2019 všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání daňového přiznání (pokud jsou ke dni  1. 1. 2020 vlastníky nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2019 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 2020 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.

Důvodem pro povinné podání daňového přiznání je i provedená digitalizace katastrálních území, která proběhla v roce 2019. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským subjektům, dále ke změně číslování parcel a ke změně výměry parcel. 

V roce 2019 byly prováděny v některých katastrálních územích pozemkové úpravy, na základě kterých také  došlo ke změnám výměr pozemků, parcelních čísel a slučování pozemků.  Jednalo se zejména o katastrální území Mokré Lazce, Velké Hoštice, Kravaře ve Slezsku a Štítina. Vlastníci nemovitostí byli o změnách  skutečností plynoucích z pozemkových úprav informování rozhodnutím nebo veřejnou vyhláškou vyvěšenou na obecním úřadě příslušné obce a vznikla jim povinnost podat Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj  přiznání k dani z nemovitých věcí dle stavu k 1. lednu 2020.

Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v  uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výše místního koeficientu není sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání.

Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani z nemovitých věcí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání zejména, pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část stavby zlikvidoval, dále pak v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.

Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2 až 5. Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, případně jejich souhrny (s určitými výjimkami). Pro rok 2020 využilo možnosti stanovit místní koeficient 47 obcí v Moravskoslezském kraji, což je o 1 obec více než v roce 2019.

Celkem 34 obcí kraje stanovilo místní koeficient ve výši dvě (nově obec   Kyjovice), 5 obcí stanovilo místní koeficient ve výši tři (Nošovice, Malenovice, Ostravice, Dětmarovice, Mořkov), 2 obce stanovily místní koeficient ve výši čtyři (Oprechtice ve Slezsku, Paskov) a 6 obcí stanovilo místní koeficient v maximální výši pět(Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná, Staré Hamry, Stonava).   V Hlučíně je většinou stanovený koeficient 2.  Konkrétní výši právě pro váš pozemek najdete na stránkách Finanční správy.

Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou aplikaci na adrese www.daneelektronicky.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a také jej lze vytisknout.

Má-li občan (nebo jiný daňový subjekt či jeho zástupce) zpřístupněnou datovou schránku nebo má-li zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové přiznání podat datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, tj. prostřednictvím aplikace Elektronická podání na  www.daneelektronicky.cz. Dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí se však podává pouze v listinné podobě.

Pro občany, kteří nemají zpřístupněnou datovou schránku a dávají přednost ručnímu vyplnění přiznání, jsou na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj připraveny tiskopisy daňového přiznání a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí.  

Všechny tiskopisy a informace však lze rychle získat také bez osobní návštěvy úřadů na internetových stránkách www.financnisprava.cz.  

Do kdy je daň splatná?

Daň z nemovitých věcí na rok 2020 je splatná do 1. června 2020. I letos občané v průběhu května obdrží do svých poštovních schránek tzv. „daňovou složenku“ s údaji potřebnými pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Složenku do schránky neobdrží občané, kteří se již v minulosti přihlásili k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO nebo se k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO přihlásí do konce ledna tohoto roku.

Více informací k dani z nemovitých věcí a k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete na www.financnisprava.cz/sipo.

Informace pro placení daně e-mailem

I letos mají občané, kteří se dosud nepřihlásili k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím  SIPO, další možnost, jak získat informace nutné k placení daně z nemovitých věcí, a to zasláním e-mailem. 

Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem, který je poplatníkem daně z nemovitých věcí nebo na základě žádosti, která bude občanem podána finančnímu úřadu nejpozději do 15. března tohoto roku, bude občanovi doručen místo složenky e-mail s informacemi potřebnými pro placení daně z nemovitých věcí.

Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód, pomocí kterého lze daň z nemovitých věcí ihned zaplatit přes internetové bankovnictví nebo pomocí mobilních platebních aplikací. Tímto způsobem placení se na minimum snižuje riziko vzniku chyby v psaní při ručním zadávání platebního příkazu, a tím se snižuje riziko nesprávně provedené platby.  

Pokud občan požádá o tuto službu, nebude mu již do poštovní schránky doručována daňová složenka. Více informací k aktivování služby včetně tiskopisu žádosti je zveřejněno na internetových stránkách www.financnisprava.cz.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient