Lidé v Moravskoslezském kraji odevzdali k recyklaci 84 tun baterií

Lidé v Moravskoslezském kraji vytřídili a k recyklaci vloni předali 84,1 tun baterií. Podle statistik neziskové společnosti ECOBAT, která v Česku zajišťuje zpětný […]

Lidé v Moravskoslezském kraji vytřídili a k recyklaci vloni předali 84,1 tun baterií. Podle statistik neziskové společnosti ECOBAT, která v Česku zajišťuje zpětný odběr baterií, každý obyvatel kraje vytřídil v průměru 70 gramů baterií.

„Potěšující je nárůst sběru baterií ve školách zapojených do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V nich se množství vybraných baterií meziročně zvýšilo o 14 %. Celkem školy odevzdaly přes 16,4 tuny,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT a dodává: „To znamená, že zhruba každá pátá baterie vytříděná v Moravskoslezském kraji pocházela ze sběrných míst ve školách.“

Celkově však sběr baterií v kraji poklesl o 4 %. Méně se vybralo především do sběrných nádob ve městech a obcích, kde k třídění mohou lidé využívat červené venkovní kontejnery, sběrné nádoby na městských a obecních úřadech a ve sběrných dvorech. Meziročně zde množství odevzdaných baterií kleslo zhruba o čtvrtinu (26 %). Mírně poklesl i sběr do sběrných nádob v obchodech.

Přivést Severomoravany k třídění baterií se snaží i projekt Baterkománie. V Moravskoslezském kraji probíhá od března do srpna. Spojuje sběr použitých baterií a charitu. Aktivně se do něj zapojilo 22 měst. Zkušenosti z jiných krajů naznačují, že tato forma osvěty a motivace by mohla fungovat.

V celé České republice bylo v loňském roce k recyklaci odevzdáno celkem 1 696 tun baterií, což představuje 46 % baterií dodaných na trh.

Mezi kraji jsou ve sběru baterií velké rozdíly. Pokud bychom výsledky přepočetli na počet obyvatel, průměrný Čech by v roce 2019 vytřídil 159 gramů baterií. Nejlepší kraje odevzdaly v přepočtu na obyvatele přes 250 gramů. Kraj Vysočina s 271 gramy vybraných baterií vystřídal v čele tabulky dosavadního lídra Jihomoravský kraj. Ten skončil s 261 gramy druhý. Třetí bylo Hl. m. Praha s 212 gramy. Na opačném konci je Moravskoslezský kraj se 70 gramy a Karlovarský kraj s 72 gramy.

Z hlediska prodeje baterií je mírným překvapením stagnace poměru využívání akumulátorů vs. jednorázových alkalických baterií. Trendy z minulých let přitom naznačovaly, že motivace využívat více akumulátory, tedy nabíjecí baterie, bude u spotřebitelů narůstat.

Preferovanými vlastnostmi baterií jsou stále více malé rozměry a dlouhá životnost. Příkladem jsou knoflíkové baterie, které se využívají například pro hodinky, hračky, kalkulačky a další elektroniku.

Bezpečnost a efektivní recyklace – velké výzvy u lithiových baterií

Jednoznačně největším tématem u baterií je v současnosti razantní nárůst využívání lithiových baterií. S rozvojem e-mobility se na trhu uplatňují nové typy baterií a akumulátorů. Především lithium-iontové, lithium-polymerové a primární baterie s obsahem kovového lithia, které se vyznačuje mimořádnou reaktivitou při styku s kyslíkem. „Lithiové baterie začínají dominovat a s rozvojem elektro-mobility se začneme setkávat s těmito nepříliš bezpečnými výrobky třeba v tunelech nebo podzemních garážích. Legislativní regulace této problematiky je v nedohlednu, a proto nám nezbývá v následujících letech nic jiného než postavit protipožární opatření jako nejvyšší prioritu při sběru a recyklaci použitých baterií,“ dodává k tomu Petr Kratochvíl z ECOBATu a dodává: „Další velkou výzvu vidím v recyklaci lithiových baterií, která je zatím velmi neefektivní, jak z hlediska ekonomiky, tak i kvality recyklací získaných druhotných surovin.“

Má to smysl! Ze 100 kg baterií získáme 65 kg surovin

Díky recyklaci získáme ze 100 kg použitých baterií 65 kg kovonosných surovin, z kterých je možné vyrobit nové produkty, včetně baterií. Čím více se tedy použitých baterií se dostane do recyklačního procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se podaří prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií lze přitom znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. Využitelnost takto získaných kovů je velmi široká od výroby turbín, kovových konstrukcí, akumulátorů, elektrických vodičů a chladičů, střešních okapů, popelnic, autobaterií, nástrojové oceli, dobíjecích i běžných baterií, sklokeramických varných desek, až po příbory, CD/DVD disky, mince, kosmetiku nebo šperky.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient