Studentská konference připomněla stoleté výročí gymnázia v Hlučíně

První akcí, která v tomto roce připomněla sté narozeniny hlučínského gymnázia, se stala studentská vědecká konference, jež se konala v […]

První akcí, která v tomto roce připomněla sté narozeniny hlučínského gymnázia, se stala studentská vědecká konference, jež se konala v úterý 11. února 2020 v Kulturním domě v Hlučíně jak pro studenty gymnázia, tak i pro širokou veřejnost.

O výročí gymnázia jsme informovali zde

Příspěvky konference byly rozděleny do dvou bloků, přičemž první z nich se věnoval nejen dějinám této vzdělávací instituce, ale také významným osobnostem, které na gymnáziu působily a mnohdy ovlivnily jeho charakter. Druhý, resp. odpolední blok, přiblížil stěžejní události Hlučínska, které se podepsaly na jeho podobě a postavení v dnešní době.

Poslední částí akce byla beseda s váženými hosty, a to profesorem Josefem Jařabem, významným anglistou a amerikanistou, a profesorem Rudolfem Šrámkem, který se mimo jiného věnuje onomastickým studiím a působí na Masarykově univerzitě v Brně.

Díky zpětné vazbě, kterou již máme k dispozici, můžeme konstatovat, že se konference vydařila snad až nad očekávání, a proto patří velký dík všem účastníkům, ať už v roli pořadatelů, přednášejících či posluchačů. Věříme, že i další akce, které nás v roce 2020 v souvislosti s výročím Gymnázia Josefa Kainara čekají, budou stejně zdařilé.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient