Dobrá myšlenka participativního rozpočtu se rozmělňuje

Rozpaky budí způsob, jakým město Hlučín přistupuje k návrhům projektů některých občanů do participativního rozpočtu. Rozladění panuje hlavně nad dvěma z […]

Rozpaky budí způsob, jakým město Hlučín přistupuje k návrhům projektů některých občanů do participativního rozpočtu. Rozladění panuje hlavně nad dvěma z nich, přičemž oba se týkají stromů. Začalo to vyřazením projektu Stromy pro náměstí, který měl ve městě všeobecnou podporu. Ač jeho autoři předložili velmi přesné rozpočty a podrobné nákresy, město své rozhodnutí zdůvodnilo tím, že je projekt v této ceně nerealizovatelný a vyčleněné peníze by na něj nestačily.

„Protože lidem se nápad líbil, město se nechalo slyšet, že stromy po celém náměstí nechá vysázet mimo program participativního rozpočtu. Jenže v rozpočtu města na osázení náměstí vzrostlou zelení peníze vyčleněny nejsou.  Betonové náměstí bez stromů připomínkujeme už dlouho. Teď byla šance s tím něco udělat, a město náš návrh smetlo ze stolu,“ konstatoval jeden ze spoluautorů Tomáš Matýsek.

Občané města podpořili také nápad Evy Kotkové nechat ošetřit konkrétní stromy a aleje a zbavit jich parazitujícího jmelí. Autorka se nyní hlavně na sociálních sítích opakovaně pozastavuje nad tím, že jí vedení města není schopno předložit, které stromy a s jakým rozpočtem se budou z uvolněných 400 tisíc korun ošetřovat.

„Komunikace s odborem životního prostředí Městského úřadu Hlučín je pro mne nesrozumitelná. Žádala jsem proto, aby mi odbor předložil konkrétní seznam stromů, které se budou v rámci projektu participativního rozpočtu ořezávat, a kolik to bude stát. Chtěla jsem také znát částky na fakturách za dosud provedenou práci. Z odboru životního prostředí jsem dostala několik dopisů, ale tyto konkrétní údaje ne. Vedoucí odboru mě pouze odkázala na vlastní pravidla participativního rozpočtu, které vypadají jinak, než je běžný úzus, a které neukládají městu povinnost takto autory projektu informovat,“ řekla Eva Kotková.

„Výsledkem je stav, kdy autorka vítězného projektu rozporuje jeho realizaci, protože hrozí, že se 400 tisíc rozplyne na plošině Technických služeb Hlučín, u kterých si město realizaci objednává a jejichž ředitel ani neměl ponětí, že pracuje na nějakém občanském projektu. Což by znamenalo, že ho nejenže nikdo neinformoval, ale ani nečte oficiální informační kanály města, kde se o projektu psalo. Celou situaci budu chtít podrobně vysvětlit na nejbližším zasedání zastupitelstva a komisi pro zeleň, jejímž jsem členem,“ doplnil Tomáš Matýsek.

Nebude jediný, kdo se bude ptát na způsob realizace občanských projektů. Budu se o ně také zajímat a navrhnu jejich prověření v kontrolním výboru města, kde jsem předsedkyní. Doufám, že kolegové ve výboru budou mít také zájem zkontrolovat, zda se k občanským iniciativám chováme s patřičným respektem.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient